Language Structure Problems

[tajtl̩] ?

[majk] 2012

[ðə owld wʊmən towld ðə bɔj ðæt hi wəz tu bikʌm ə grejt kiŋ wʌn dej]
[ bʌt fr̩st hi wʊd nid tu bi trejnd In haw tu juz ə sɔrd]
[ðə owld wʊmən tʊk awt hr̩ sɔrd sow ʃi kʊd trejn ðə bɔj]
[ðə wʊmən snizd ænd fεl ɔn hr̩ sɔrd]
[ sow ðə bɔj wεnt howm ænd gat ə dʒab æt dεniz]