Language Structure Problems

[tajtl̩] ?

[tʃεlsi] 2012

[In ə low vojs ðə owld wʊmən sεd]
[jɔr sʌn Iz In grejv dejndʒr̩]
[hi hæz now sεnts əv hjumr̩]
[wʌn dej ðIs kʊd bi ə bIg prablεm]
[If hi bikʌmz ə titʃr̩ It kʊd bi fejtl̩]
[ʃi græbd ðə bojz εlbow ænd powkt It]
[dʒʌst æz aj θɔt]
[now fʌni bown]
[ʃi tr̩nd tu hIz perεnts]
[aj howp ju hæv ə sεnts əv hjumr̩]
[bikʌz ju wIl hæv tu dil wIθ jɔr ejtʃεmow fɔr ðIs wʌn]