Language Structure Problems

[tajtl̩] ?

[εrIkə] 2012

[ðə bɔj bikejm kənfjuzd]
[hi dId nat now wʌt ðə wajz wʊmən wʌz sejIŋ]
[dʒʌst æz hi wʌz abawt tu kraj frʌm frəstrejʃIn ðə wʊmən kIkt ðə bɔjz faðr̩ In ðə kratʃ]
[hIz faðr̩ fεl dawn In pejn ænd wʌz mejkIŋ strejndʒ nɔjzεz]
[ɔl əv ə sʌdεn ðə bɔj bigæn tu læf]
[hi læft sow hArd hi fεl dawn tu]
[ðə bɔj hæd sImpli nεvr̩ sin eniθIŋ ðæt fʌni bifɔr]