Language Structure Problems

[tajtl=] ?

[brItni] 2012

[Si sEd lItl= bOj ju h{v now sEnts @v hjumr= bikOz ju h{v lOst It]
[ju k{n fajnd It wEn ju k{n fajnd D@ lardZEst bVk In D@ fOrEst]
[D@ lItl= bOi lUkt fOr mEni jirz]
[hi fawnd mEni bVks bVt w@z nEvr= Sur wItS w@z D@ talEst]
[DEn wVn dej hi rilajzd hi w@z talr= D{n al @v D@ bVks]
[hi big{n tu l{f {nd l{f]
[hIz nejm w@z dZOn dir {nd hi h{d fawnd hIz sEnts @v hjumr=]
[frVm D{t dej On hi pejntEd EvriTIN hi mejd grin tu Onr= D@ wajz owld wUm@n In hr= mejpl=tri] /html>